Fricash

Notícies

Benvinguts al Facebook

Torna
 

Fricash, s'estrena aquest mes de novembre a la xarxa social Facebook, per tal de poder compartir i establir una relació més propoera amb els seus clients. El Facebook de Fricash preten apropar-nos més al client final, de manera que el client també tingui un canal més de comunicació amb l'empresa, per plantejar els seus dubte, suggeriments,...