Fricash

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini fricash.cat pertanyen a Fricash de Carns, SLU, amb domicili a Crta. de Roses, S/N - 17600 - Figueres, tel. 972 501 101. El CIF de Fricash de Carns, SLU és B17846460

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Fricash de Carns, SLU o de terceres persones amb qui Fricash de Carns, SLU ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Fricash de Carns, SLU difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Fricash de Carns, SLU adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Fricash de Carns, SLU

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Fricash de Carns, SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a fricash.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Fricash de Carns, SLU no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Fricash de Carns, SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Fricash de Carns, SLU no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Fricash de Carns, SLU.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB fricash.cat

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat per [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzats per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits per el Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se a [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] de la forma que li sigui més còmoda.